powstała na początku roku 2003.

Głównym obszarem w jakim działa firma jest ochrona środowiska i związane z nią instalacje odgazowania wysypisk śmieci, technologia spalania gazów pochodzących z instalacji pirolizy i termolizy. Firma wyspecjalizowała się w dostawach o szerokiej gamie zastosowania: kontenery i pochodnie procesowe gazów, bierne i czynne, odgazowanie procesowe składowisk odpadów komunalnych ,odgazowanie procesowe, pochodnie dla pyrolizy i termolizy . Od początki istnienia firma prowadzi również specjalistyczne badania i analizy składu i zasobność i biogazowej wysypisk śmieci oraz budowę nowoczesnych układów automatyki.

Instalacje algorytmów sterowania i automatyki wykorzystywane w różnych procesach naszej produkcji są bardzo nowoczesnymi i elastycznymi w rozbudowie produktami.

Stacje ssaw o pełnej automatyce, kontenery zbiorcze, pochodnie pasywne(bierne), pochodnie o otwartej i zamkniętej komorze spalania oraz pozostałe produkty produkowane przez firmę TERMALL BIO są projektowane i produkowane przez wyspecjalizowanych fachowców, stosując normę co gwarantuje niezawodność i konkurencyjność zarówno techniczna jak i cenową.